Ahhoz, hogy a találatokat távolság szerint rendezhesd, nyisd meg a térképet (zöld gomb) és jelöld be a pozíciódat.

 Napi ebéd menü  Éttermek

A „Napimenu.hu” honlap működési szabályzata.

 

A jelen Szabályzat a „Napimenu.hu internetes oldal adatközlési szolgáltatási szerződés” elnevezésű keretszerződés szerves részét képezi.

A jelen Szabályzat mindaddig érvényes, amíg a szerződés hatályban van, és ugyanazon feltételek mellett.

A szerződés egyes különleges és eltérő előírásain kívül, a jelen Szabályzat a Megrendelő által, a saját közélelmezési egységére vonatkozó, adatok/információk közzétételének módját szabályozza.

1. Általános rendelkezések

A Napimenu.hu, a Webtrend Kft. által létrehozott és fejlesztett online útmutató, amely éttermek, pizzázók és gyorsétkezdék kínálatát tartalmazza.

A Napimenu.hu szolgtatásai teljes terjedelemben elérhetőek az interneten. A Webtrend Kft. biztosítja a teljes adatvédelmet, a szolgáltatás kifogástalan működését, valamint az ügyfelek gyors és pontos kiszolgálását.

Ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásait a Szolgáltató 99,9%-os elérhetőséggel biztosítja.

A szerződés Megrendelője, jogi vagy jogosult magánszemély, egy, vagy több közélelmezési egységet is működtethet.

Mindegyik közélelmezési egység külön-külön név szerint, kereskedelmi ismérveivel együtt azonosítható.

A Szolgtatóval való jogviszonyának keretein belül, a Megrendelő eldöntheti, mely közélelmezési egységeinek adatait kívánja nyilvánosan megjeleníteni a Napimenu.hu internetes oldalon.

A Megrendelő kizárólag azon közélelmezési egységeinek az adatait hozhatja nyilvánosságra, amely egységeket, azt megelőzően, a Szolgáltatóval kötött szerződésben rögzítettek.

Újabb közélelmezési egységek bevezetése esetén, a Megrendelő kitölti a formaívet, és elküldi a megrendelést, a honlapon által meghatározott módon. Az újonnan létrehozott közélelmezési egységet a Szolgáltató tölti fel az internetes oldalra.

Az adatközlés joga és az adatok természete.

Az adatfeltöltés módja:

Regisztráláshoz a Megrendelőnek érvényes email címet kell használnia, amelyre elektronikus levél formájában egy visszaigazoló linket kap. Csak az email cím visszaigazolása után léphet a regisztrációs eljárás következő szintjére.

A Szolgáltató a Megrendelőt az adószám alapján leellenőrzi. Érvényes azonosító szám esetén a Megrendelő belépési engedélyt kap a Napimenu.hu internetes oldal adatfeltöltési felületéhez, majd az azonosítója és felhasználói fiókja érvényes lesz.

Az Ügyfélnek lehetősége van naponta (vagy hosszabb távra) feltölteni a napi menü kínálatát, valamint az a la carte (típusú) menüt, amelyben a „Tejes Menü” menüpontban kereshet a látogató. Ugyanakkor naponta feltölthet (vagy hosszabb távra) egy különleges menüt (Happy menu).

Azon városokban, ahol több nyelvet beszélnek:

 • - ki kell választani a kívánt nyelvet, be kell vezetni az adatokat/feltölteni a menüket
 • - az így feltöltött adatok megjelennek azoknak, akik az oldalt az adott nyelven látogatják
 • - tilos az adatokat más nyelven feltölteni, mint a kiválasztott nyelv, vagy az adatokat több nyelven feltünteni (ugyanabban a mezőben)

Napimenu.hu csapata az ügyfelek összes egységét kategóriákba sorolja. Minden egységet a 3 kategória egyikébe sorolják be (étterem, pizzazó és gyorsétterem – fast-food).

A Napi Menü sajátosságai: Ahhoz, hogy a vendéglátó egység megjelenhessen a honlapon, aktív bérlettel kell rendelkeznie, és a térképen is fel kell legyen tüntetve, a székhellyel nem rendelkező egységek kivételével.

 • - a napi menü felülete: fel kell legyen töltve az illető napra érvényes napi menü
 • - „teljes menü” keresés: a terméklistán legalább 1 termék fel kell legyen töltve
 • - Éttermek, Pizzazók, Gyorsétkezdék felülete: a megfelelő (a Napimenu.hu csapata által meghatározott) csoporthoz kell tartoznia
 • - a Happy Menu felület: az illető napra érvényes menünek aktívnak kell lennie

A különféle felületeken való rendezés:

Kifejezések:

 • - referenciapont: honlapunkra való első belépéskor, a látogaták koordinátái nyomon követhetőek (az illető személy beleegyezésével), amelyek módosíthatóak a vendéglátó egységek térképére kattintva

A különböző Megrendelők közélelmezési egységeinek alapértelmezett rendezése a „Napi Menü” honlapon

 • - A Napi menü menüpont: státus/állapot (nyitvatartás előtt/után, időponttól függően), napi menü státus (van/nincs, időponttól függően), bérlet típusa (premium/normál), távolság
 • - Teljes menü menüpont: státus/állapot, véletlenszerű (ha nincs kulcsszó szerinti keresés)
 • - Éttermek, Pizzázók, Gyorséttermek: állapot, bérlet típus, távolság
 • - Happy menu státus: bérlet típus, távolság
 • - kulcsszó szerinti kereséskor alapértelmezett a relevancia

Távolság szerinti rendezés (a legközelebbitől):

 • - minden felületen való rendezés a felhasználó (referenciapont) és a Megrendelő egysége közti távolság függvényében történik

Látogatottság szerinti rendezés:

 • - az egységek rendezése a felhasználónak a legutóbbi 14 napi látogatási számának függvényében történik. A felhasználó azonosítása egy információcsomag (cookie/süti) alapján történik (ha a cookie kitörlődik, ez a típusú rendezés megszünik, amíg a felhasználó legalább újabb 3 látogatást nem tesz, 3 különböző egység oldalán.

A közzétett információk hitelességéért, valamint az ezek által kiváltott hatásokért, kizárólag a Megrendelő felelős. A Megrendelő köteles megbízható, hiteles információkat közzétenni arról az egységről, amelyre vonatkoznak. Bármilyen változás csak a Napimenu.hu internetes felületen közzétett adatok módosítása után történhet meg.

A Szolgáltatónak, a saját információk/ellenőrzések, vagy a Napimenu.hu olvasóitól érkezett jelzések alapján, joga van azon közzétett adatokat törlésére, amelyek a jelen szabályzatban megszabott feltételeknek nem felelnek meg.

Továbbá, a fogyasztóktól érkezett panasz, a valóságnak nem megfelelő (nem hiteles) közzétett adatokat illetően, a Szolgáltató jelzi a Megrendelőnek a hiányosságot, aki, ha a rendellenességek megalapozottak, köteles az egységében uralkodó helyzet és a közzétett információk közti ellenmondást megszüntetni, vagy eltávolítani a téves, nem hiteles infókat. Ellenkező esetben, ezek az adatok/információk eltávolításra kerülnek a Szolgáltató személyzete által.

A Megrendelő a valós és teljes, a bejelentkezéshez és a honlapon való megjelenéshez szükséges adatokat fogja szolgáltatni, és időszakosan fenntartja és frissíti a nagyközönségnek kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, valahányszor megváltoztatja a kínálatát. Amennyiben a Megrendelő téves adatokat tesz közzé, vagy a Felhasználókat megkárosító, illetve a Napimenu.hu oldal jó hírnevét sértő adatokat tüntet fel, ezen adatok törlésére, vagy, ha szükséges, a Megrendelő felhasználói fiókjának megszüntetésére, és/vagy a szükséges jogi intézkedés elindítására jogunkat fenntartjuk, minden előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Napimenu.hu nem kíván tulajdonjogi igényeket érvényesíteni a Megrendelő által megjelenített anyagokat illetően, viszont fenntartja annak a jogát, hogy ezen anyagok felhasználásával különböző reklámanyagokat létrehozzon, ugyanakkor ezeket a jogokat a Megrendelő felé is elismeri. Egyik fél sem fog, a fenti körülmények közötti anyag-felhasználásért, semmiféle megtérítést követelni.

Napimenu.hu garantálja a Megrendelő személyes adatainak bizalmas kezelését, és elkötelezi magát arra, hogy ezen adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásokkal összhangban és az érintett személyek jóváhagyásával kezelje.

Napimenu.hu a Megrendelőre vonatkozó, valamint az általa önként vagy kérésre közzétett adatok megőrzésére/tárolására jogosult. Ezen adatok bármikor felhasználhatóak a Megrendelő cégek képviselőivel való kapcsolatfelvétel érdekében, a kínált szolgáltatások, vagy a megjelent újdonságokkal kapcsolatban. Önnek jogában áll saját személyére vonatkozó adatainak törlését tőlünk kérni, illetve azt, hogy lemondjunk az önnel való kapcsolatfelvételi lehetőségről. Ezen óhaját megfogalmazhatja az info@napimenu.hu címre írt kérésében.

Az ügyfelek vagy üzlettársak kizárólag a Szolgáltató előzetes beleegyeését követően jelentethetnek meg a honlap bármelyik oldalán reklám-csíkokat (bannereket), betartva a hatályos törvényi előírásokat. A Napimenu.hu nem vonható felelősségre ezen reklám-csíkok által hirdetett tartalmak miatt, vagy azon honlapok tartalma miatt, amelyek ezekhez kapcsolódnak. A Szolgtatató fenntartja jogát arra, hogy saját belátása szerint megválogassa azokat az igényléseket, amelyek a honlap arculatával és jó hírnevével összeférhetetlenek.

2. A honlap felhasználói

A honlapra látogató jogi, vagy természetes személyek felhasználhatják ezen oldalakon lévő adatokat annak érdekében, hogy rendelésüket a Megrendelő felé leadják. Ezen felhasználók résztvehetnek a honlap által szervezett versenyeken, vagy megoszthatják hozzászolásaikat az erre acélra fenntartott felületeken.

Napimenu.hu nem vállal felelősséget a honlap Felhasználóinak rendeléseiért.

Napimenu.hu arra bátorítja a Felhasználókat, hogy osszák meg észrevételeiket a szolgáltatásainkra, illetve Ügyfeleink szolgáltatásaira vonatkozóan, viszont fenntartjuk a jogot arra, hogy szükség esetén, minden sértő vagy becsületgyalázó megjegyzést eltávolítsunk.

 

 

Feedback IOS Android
Nyelv: